• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Статті / В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ З’ЯВИВСЯ СТИМУЛ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ З’ЯВИВСЯ СТИМУЛ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.02.2019 р. м.Київ – Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» провів семінар для представників компаній з питань підготовки Звіту про управління. Звіт про управління представлятиме документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. На семінарі обговорювалися питання структури звіту і  показників звітності,  процесу збору інформації, порядку подання і оприлюднення Звітів з управління.

Підготовка  Звіту про управління передбачена  Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зміни 2018 р.) і відбуваються в рамках гармонізації національного законодавства з європейським. Директива ЄС 2014/95/EU  вимагає розкривати нефінансову інформацію та інформацію про різномаїття з 2017 року, українські великі компанії готують такі звіти з 2019 року.

Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток КСВ», наголосила на важливості підготовки Звітів з управління для зміцнення репутації компанії і стимулу розвитку соціальної відповідальності. Аналіз  звітування за нефінансовими показниками в Німеччині засвідчив, що підготовка Звітів з управління посилює взаємодію різних департаментів компанії та залученність  керівництва компанії до політики соціальної відповідальності. Німецькі компанії також радять звітуватися за більшою кількістю показників, включати в опис ризиків і нефінансові ризики та розробити політики дотримання прав людини.

Серед рекомендацій Центру «Розвиток КСВ» – використовувати стандарти GRI для звітування за нефінансовими показниками, розробити систему збору даних для підготовки Звітів та залучати стейкхолдерів до обговорення питань і показників, які  вони хочуть побачити в звітах. Учасники семінару отримали форму для звітування, яка розроблена з урахуванням показників GRI.

За результати обговорень процесу подання та оприлюднення Звіту про управління, учасниками  були визначені питання, які потребують додаткового роз’яснення, а саме:

  • пояснення терміну «оприлюднення Звіту в інший спосіб у випадках, визначених законодавством» та як оприлюднювати звіт про управління, у випадку відсутності у компанії власної веб-сторінки;
  • процес подання звітів з управління холдингами. Їх звіти готуються відповідно до міжнародних стандартів. Чи повинні вони також готувати і подавати звіти з управління, відповідно до Методичних рекомендацій зі складання Звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 7.12.2018 р., № 982;
  • чи повинен звіт з управління завірятися аудиторами?
  • які штрафні санкції передбачені, якщо компанії не подадуть або не оприлюднять звіт про управління?

Лист із запитом про надання відповідних роз’яснень  був направлений Центром «Розвиток КСВ» до Міністерства фінансів України.