• English
 • Ukrainian
 • Facebook
Головна / Статті / НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В ЄС ЗА 2017 РІК

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В ЄС ЗА 2017 РІК

18 липня, 2017 року  – Центр «Розвиток КСВ» провів КСВ сніданок «Директива ЄС і обов’язкове розкриття нефінансових показників» про обов’язкову звітність для обраної категорії компаній за 2017 рік. КСВ сніданок відвідали компанії та представники ВУЗів, яким цікаво або яким потрібно буде звітуватись.

В 2018 році обрані компанії вже мають представити нефінансові показники в управлінському звіті компанії або окремому звіті. До обраних увійшли компанії, що мають більш ніж 500 співробітників або акції яких котуються на біржі, або це страхова компанія або банк. ЄК підрахувала, що Директива торкнеться 6000 компаній, а вартість підготовки такого звіту коштуватиме 5000 євро.

Для полегшення звітування ЄК підготувала добровільне керівництво зі звітування, що має допомогти компаніям визначити основні принципи і питання звітності.

«Прийняття Директиви ЄК з розкриття нефінансових показників є великим кроком в контексті привернення уваги компаній до врахування соціальних, управлінських та екологічних аспектів при плануванні своєї довгострокової діяльності. Це також сигнал до керівних органів компанії щодо необхідності посилення відповідальності на управління цими питаннями. Невиконання Директиви призведе до штрафних санкцій, в першу чергу на керівництво компанії,» – зазначила Марина Саприкіна, керівник Центру КСВ і спікер КСВ сніданку.

В Директиві використано принцип «звітуй або поясни», що зазначає, якщо компанія не може навести якусь інформацію, вона має пояснити, чому. Компанії, що підпадають під дію Директиви, мають розкрити наступну інформацію:

 • Бізнес-модель, стратегію, ключові нефінансові ризики, вплив діяльності компаній на екологічні та соціальні питання, а також взаємозв’язок між нефінансовими показниками (екологічні, соціальні та управлінські) і бізнес-цілями;
 • Соціальні питання, в т.ч. охорони здоров’я і безпека, зайнятість і умови праці, гендерна рівність, взаємовідносини з профспілками і споживачами, розвиток території;
 • Екологічні аспекти, в т.ч. використання електроенергії, викиди СО2 та інших забруднюючих речовин;
 • Антикорупційні питання і те, як компанія запобігає корупційним проявам та хабарництву;
 • Зобов’язання, очікування та результати компанії щодо дотримання прав людини від свого топ-менеджменту, співробітників, бізнес-партнерів і постачальникам;
 • Моніторинг постачальників в контексті екологічних та соціальних питань.

Окремо компанії, акції яких котуються на біржі, мають розкрити інформацію про різноманіття, в тому числі гендерну рівність, на рівні управління в своєму звіті про корпоративне управління.

До грудня 2016 року країни мали закінчити транспонування Директиви в національні законодавства, але це зробили не всі члени ЄС. Тим не менше, в деяких країнах, наприклад, Італії, запропоновані дуже суттєві штрафи – від 25 000 євро до 100 000, що можуть покладатися на керівництво компанії, а також аудиторів. «Впевнена, що навіть ті країни ЄС, які ще не прозвітувались про своє національне законодавство, скоро це зроблять, адже комплаєнс відповідно до Директиви ЄС стане важливим в бізнес-середовищі Європи», – підсумувала Марина Саприкіна.

Щодо України, то в рамках європейської інтеграції Україна протягом трьох років також має прийняти відповідні зміни до законодавства. Тому прогресивні українські компанії почнуть переглядати свій процес звітування вже зараз, а деякі – почекають цих змінJ

Детальну інформацію про звітування можна отримати на наступних подіях Центру:

 • 25 липня – СЕМІНАР “НОВІ СТАНДАРТИ GRI ДЛЯ ПІДГОТОВКИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”
 • 27 липня – КРУГЛИЙ СТІЛ «КЕРІВНИЦТВО ОЕСР ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ БІЗНЕС-ПОВЕДІНКИ: КРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»
 • 31 липня – СЕМІНАР «ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ КСВ: ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 2017 РІК»

Більш інформації за телефоном: (044) 292 02 48, або ms@csr-ua.info

***

Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація з розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Пріоритети Центру «Розвиток КСВ» – популяризація КСВ, співпраця бізнесу і університетів, зайнятість і підприємство серед молоді, STEM. Детальніше: (044) 292 02 48, www.csr-ukraine.org