• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Статті / Основні тези зустрічі «Відкритий майданчик: гірничо-металургійна галузь»

Основні тези зустрічі «Відкритий майданчик: гірничо-металургійна галузь»

Київ, 5 червня, за підтримки компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», у рамках нового проекту «Центри Експертизи», відбулася зустріч «Відкритий майданчик: гірничо-металургійна галузь».

Організатором зустрічі виступила експертна організація Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» у партнерстві з КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у м. Кривий Ріг. Інститут став другим закладом вищої освіти, що приєднався до проекту «Центри експертизи», обравши гірничо-металургійну галузь. Команду майбутнього Центру очолює директор інституту Шайкан Андрій Валерійович.

Зустріч відбулася з метою познайомити стейкхолдерів гірничо-металургійної галузі із проектом, та спільно з ними обговорити ключові потреби і очікування від майбутньої співпраці, сформувати «дорожню карту» основних активностей Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі.

До зустрічі долучилися представники бізнесу, університетів, громадських організацій та експерти галузі: ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг», Федерація Металургів України, КЕІ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, Донецький Національний Технічний Університет, Запорізький Національний Університет.

Під час зустрічі відбулися:

– Презентація концепції Центрів експертизи від Центру «Розвиток КСВ»;

– Презентація КЕІ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” у м. Кривий Ріг, як майбутнього Центру експертизи;

– Робота в групах у форматі «World Cafe» та презентації напрацювань учасників.

Тези по кожній з робочих груп:

Група 1 «Гірничо-металугрійна галузь майбутнього: роль університетів. Види активностей»

Головною ідеєю група виділила синхронізацію та оптимізацію очікувань і активностей стейкхолдерів (університети, компанії, студенти, держава, громади) через прямі контакти і проекти на базі Центру експертизи.

Підкреслено важливість завдання сформувати за допомогою Центру:

– Прогнозування у галузі на 5-10 років вперед

– Систему лояльності до українського бізнесу – Систему цінностей та світогляд «господаря» – Попит на тимчасову академічну мобільність з поверненням в Україну та

привнесенням новітнього досвіду у розвиток галузі

Запропоновані активності:

– Впровадження дуальної освіти – Ліцензування нових спеціалістів за участі бізнесу – Відкрите формування навчальної програми – Зміна системи оцінювання знань – Створення спільних лабораторій та R&D центрів – Вирішення реальних кейсів від компаній – Стипендіальні програми від компаній

Група 2 «Співробітництво великих компаній, МСБ та університетів: форми партнерств, основна проблематика та спільні рішення»

Група виділила наступну проблематику у галузі:

– Відсутність податкових стимулів для роботодавця – Відсутність єдиної платформи для комунікації «бізнес – університет» – Освіта «відірвана» від реальних виробничих потреб, а компанії не мають

жодного впливу на формування навчальних програм – Державне замовлення не вирішує нестачу кадрів – Відсутність престижу технічних спеціальностей – Відсутність стратегічного планування та прогнозування навичок

потрібних галузі у майбутньому

Запропоновані шляхи вирішення:

– Податкові пільги для бізнесу – Пільги та конкурентна заробітна платня (мотивація) для молодих

спеціалістів у галузі – Центр експертизи – як єдина платформа для комунікації – Впровадження дуальної освіти і допуск студентів до робочих місць – Нові методи та форми викладання, залучення експертів від компаній – Вплив ком’юніті, сформованого на базі Центру експертизи, на формування спрощеного та гнучкого механізму зміни програм та учбових планів

Група 3 «Роль університетів в розробці та розвитку інновацій у гірничо- металургійній галузі: види активностей»

Основними проблемами учасники групи визначили відсутність комунікації стосовно пропозиції і потреби в інноваційних рішеннях між університетами та бізнесом, а також відсутність інформації у ЗВО про реальний стан галузі, інноваційні технології та світові розробки

Запропоновані активності:

– Стажування викладачів на підприємствах (до 6 місяців) – Цільова підготовка студентів під інноваційні проекти компаній – Проведення хакатонів та конкурсів бізнес-ідей для пошуку нових,

інноваційних рішень – Проведення сумісних наукових заходів – Проведення досліджень на замовлення компаній – Створення галузевого об’єднання (Центр експертизи), що акумулюватиме фонд для фінансування досліджень та доступу експертів-науковців до сучасного інформаційного контенту

Група 4 «Глобальна співпраця з розвитку гірничо-металургійної галузі: як український Центр експертизи може співпрацювати і з ким (внутрішній та зовнішній рівні)»

Група відзначила, що технології та інтелектуальний капітал є основними регуляторами та рушійною силою галузі і саме на їх розвитку треба акцентувати увагу.

Зазначено, що в Україні добре працюють комунікації «Держава – ЗВО» та «Держава – Бізнес», проте практично відсутня комунікація «ЗВО – Бізнес». Група наголосила на можливості через Центр експертизи, спільно зі всіма стейкхолдерами, впливати на зміну державних стандартів у підготовці фахівців гірничо-металургійної галузі, згідно із сучасними вимогами ринку праці та потребами компаній.

Акцентовано на важливості зовнішніх комунікацій Центру експертизи з:

– Муніципалітетами – Міжнародними профільними

інституціями – Міжнародними сертифікаційними центрами – Грантовими програмами обміну та стажування

Окремо учасники групи відзначили такі активності:

– Популяризація технічних спеціальностей та точних наук починаючи зі школи за допомогою проведення олімпіад, хакатонів з грошовим заохоченням; днів відкритих дверей в університетах та компаніях галузі; проведення серед школярів ознайомчих лекцій про історію гірничої справи, металургії, їх сучасний стан та розвиток тощо. – Приймання і відбір наукових проектів та рішень у галузі, їх доопрацювання та пропозиція компаніям для подальшого розвитку та впровадження

Усі напрацьовані робочими групами висновки будуть враховані для створення «Дорожньої карти активностей» Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі.