• English
 • Ukrainian
 • Facebook
Головна / Статті / РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ ВІДКРИТОГО МАЙДАНЧИКУ «СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ ВІДКРИТОГО МАЙДАНЧИКУ «СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ»

27 листопада Центр «Розвиток КСВ» спільно з Американською торгівельною палатою провели «мозковий штурм» у форматі openspace з представниками бізнесу на тему «Стратегія реформування освіти в Україні: погляд бізнесу».  Представляємо рекомендації учасників. 

1. Забезпечення відповідності підготовки фахівців потребам ринку праці

 • Розподілити відповідальність за професійну орієнтацію між освітніми закладами та бізнесом;
 • Розробка та реалізація програм, спрямованих на популяризацію професій, які необхідні на ринку праці;
 • Активне впровадження дуальної системи навчання у освітніх закладах (поєднання навчання у навчальному закладі та на виробництві);
 • Популяризація позитивних практик партнерств бізнесу та освітніх закладів щодо забезпечення відповідності підготовки фахівців потребам роботодавців;
 • Підвищення кваліфікації викладачів у частині практичної підготовки. Створення умов для підвищення кваліфікації викладачів безпосередньо на підприємствах.

2. Підвищення та контроль якості освітніх послуг

 • Забезпечення якісного вивчення англійської мови відповідно до спеціалізації протягом всього терміну навчання;
 • Сформувати інтернет базу тем дипломних робіт від роботодавців, яку постійно оновлювати;
 • Присутність роботодавця на захисті дипломної роботи;
 • Подання абітурієнтами мотиваційного листа у ВНЗ, до якого він вступає.
 • Створити умови для обов’язкової міжнародної мобільності студентів та викладачів.

3. ВНЗ як осередок інноваційного розвитку

 • Надавати фінансування дослідницьким командам, а не ВНЗ;
 • Забезпечити включення інноваційної складової до навчальних програм;
 • Результатом навчальної діяльності повинна стати участь у дослідницьких проектах, а не оцінка;
 • Розвиток механізмів венчурного фінансування, інноваційної екосистеми;
 • Запрошення на захисти дипломних робіт представників інвесторів, інноваційної екосистеми;
 • Робота зі школами щодо мотивації учнів до інноваційної та дослідницької діяльності.

4. Забезпечення навчання протягом життя

 • Розвиток мережі сертифікації та підтвердження кваліфікацій, створення онлайн-платформи про можливості додаткової освіти;
 • Податкові пільги для бізнесу, який інвестує у навчання персоналу;
 • Стимулювання отримання додаткової освіти фізичними особами (податкові пільги з податку з доходів фізичних осіб).

5. Нові інструменти фінансування ВНЗ

 • Створення податкових стимулів для інвестування бізнесом коштів у освітні заклади;
 • Забезпечення фінансової автономії ВНЗ;
 • Передбачити однією зі складових передвиборчої програми ректорів план фінансового розвитку університету зі встановленими KPI;
 • Розробити державні програми цільового кредитування для отримання освіти (по аналогії з іпотекою).