• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Статті / СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ

СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ

27 листопада Центр «Розвиток КСВ» спільно з Американською торгівельною палатою провели «мозковий штурм» у форматі openspace з представниками бізнесу на тему «Стратегія реформування освіти в Україні: погляд бізнесу».

Освіта 1

Обговорення у групах відбувалось щодо головних викликів – забезпечення відповідності підготовки фахівців потребам ринку праці, підвищення якості освітніх послуг, розвитку інноваційної діяльності у ВНЗ, спрощення та підвищення ефективності механізмів фінансування ВНЗ, забезпечення навчання протягом життя.

Координатор освітніх програм Центру «Розвиток КСВ» Янковська Ольга розповіла учасникам про основні новації законодавства у сфері вищої освіти в Україні:

  • академічну та фінансову автономію ВНЗ;
  • зменшення повноважень Міністерства освіти і науки України, зокрема створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, до якого ввійдуть представники роботодавців;
  • зміну механізмів фінансування освітніх закладів.

Усі учасники, незалежно від того над яким питанням вони працювали, єдині в одному – існуюча система освіти не дає студентам необхідного рівня практичних навичок. Це пов’язано з неякісною системою проходження практики, відсутністю практичного досвіду у викладачів, оцінюванням студентів не на основі застосування отриманих знань у прикладних проектах тощо. В результаті роботодавець інвестує кошти у донавчання та адаптацію випускника ВНЗ. Тому, стратегічним пріоритетом реформування освіти в Україні, на думку представників бізнесу, має стати посилення практичної складової підготовки фахівців.

Освіта 2

Напрацьовані рекомендації стануть основою для розробки пропозицій положень до Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років та Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, які будуть надані Міністерству освіти і науки України.

З додаткових питань звертайтесь: Ольга Янковська, Центр «Розвиток КСВ», 044 292 02 48, oy@csr-ua.info