• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Статті / ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВНЕСОК БІЗНЕСУ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВНЕСОК БІЗНЕСУ

Методологія. Оцінку внеску бізнесу в досягнення Україною Цілей сталого розвитку ООН було проведено на основі аналізу практик, які українські компанії подавали у 2016 і 2017 рр. на Конкурс КСВ кейсів. Конкурс щорічно проводить Центр «Розвиток КСВ» за підтримки компанії EY, в 2017 році – партнером була також Платформа зростання зеленої економіки.
Кількість оцінених кейсів. Протягом 2 років було подано 63 кейси від 46 компаній. Одинадцять (11) компаній подають кейси два роки поспіль.
Найбільш поширені Цілі сталого розвитку. Компанії в Україні найчастіше реалізують практики з досягнення Цілі 3.Міцне здоров’я і благополуччя (13 кейсів), Цілі 4. Якісна освіта (12 кейсів), Цілі 8. Гідна праця та економічне зростання (10 кейсів), Цілі 10. Скорочення нерівності (9 кейсів) та Цілі 16. Мир, справедливість та сильні інститути (7 кейсів).
Не практикують або не називають компанії Ціль 1. Подолання бідності, Ціль 2. Подолання голоду, Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови, Ціль 7. Відновлювана енергія, Ціль 9. Інновації та інфраструктура.

Найбільш поширені практики КСВ. В рамках КСВ проектів, які спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку, українські компанії найчастіше реалізують наступні практики:
Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя:

– відрахування суми від проданого товару або послуги для закупівлі обладнання, ліків для хворих дітей;
– придбання устаткування або медичного обладнання;
– марафони, футбольний турнір;
– лекції, листівки про здоровий спосіб життя.
Ціль 4. Якісна освіта:

– профорієнтаційна робота зі старшокласниками;

– стажування студентів в кампаніях;
– проведення навчальних курсів в ВУЗах і на базі компаній;
– оснащення навчальних закладів обладнанням.
Ціль 5. Гендерна рівність:

професійне навчання і працевлаштування жінок, які постраждали від насилля;

– розвиток програми балансу між роботою і сім’єю (відкриття дитячої кімнати)
Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання:

програми розвитку корпоративної культури;

– програми навчання основам підприємництва і культурі введення бізнесу;
– стажування і працевлаштування молоді;
– програми корпоративного волонтерства з благоустрою, допомоги нужденним;
– розробка законопроектів
Ціль 10. Скорочення нерівності – надання фінансової допомоги переможцям олімпіад

– підтримка дітей з інтернатів, людей похилого віку;
– програми підтримки і соціальної адаптації дітей-аутистів і людей з синдромом Дауна
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад – програми допомоги у розробці стратегій розвитку регіону присутності:

– розвиток інфраструктури;
– програми підтримки молодих художників та кінематографістів
Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво:

– освітні заходи
Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату: 

кредити на енергоефективність;
– екологічні програми
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші :

– висадка дерев;
– електронний документообіг
Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути: 

підтримка працівників, які перебували в АТО
– надання гуманітарної допомоги мешканцям зони АТО та воїнам АТО
– розробка законопроектів щодо підвищення рівня прозорості та протидії корупції

Рівень партнерства. Рівень партнерства при досягненні Цілей сталого розвитку відіграє важливу роль, оскільки партнери отримують більш масштабний результат. Проте, рівень партнерства в Україні ще не достатньо високий. Тільки половина проектів або ініціатив з КСВ, які спрямовуються на досягнення Цілей сталого розвитку, реалізуються у партнерстві (в 31 кейсі з 63 згадуються партнери). В переважній більшості кейсів партнерами виступають НУО (в 22 кейсах з 31) та навчальні заклади (в 10 кейсах). Тільки в 3 кейсах як партнери згадуються місцеві державні адміністрації та ще в 3 – інші компанії.
Слід підкреслити, що більшість проектів і ініціатив реалізується компаніями самостійно, тільки 3 з них передбачали надання фінансової допомоги НУО на реалізацію проектів.
Кількість охоплених стейкхолдерів. Здебільшого, проекти та ініціативи з КСВ спрямовуються на зовнішніх стейкхолдерів (громаду, партнерів та і.) На внутрішніх стейкхолдерів було спрямовано тільки кейси 4 компаній в Україні (Делойт, концерн Галнафтогаз, CRH та DEC).
Майже половина проектів та ініціатив спрямовані на надання допомоги дітям (17 із 63) та молоді (12 з 63).
До проектів та ініціатив з КСВ, орієнтовно було залучено понад 1,3 млн. осіб, і тільки 0,5% з них – це співробітники (слід зазначити, що 1 млн. – це отримувачі допомоги Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В деяких кейсах вказувалось загальна чисельність залучених за декілька років реалізації проектів, в деяких – не надавалась жодної цифри):
Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя:  залучені співробітники –3 820;  залучені зовнішні стейкхолдери – 30 830. Всього – 34 650 осіб
Ціль 4. Якісна освіта:  залучені співробітники – 20; залучені зовнішні стейкхолдери – 11 880. Всього – 11 900 осіб.
Ціль 5. Гендерна рівність:  залучені зовнішні стейкхолдери – 214.  Всього – 214 осіб.
Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання: залучені співробітники -2 470; залучені зовнішні стейкхолдери – 12 000. Всього –  14 470 осіб.
Ціль 10. Скорочення нерівності: залучені співробітники -152;  залучені зовнішні стейкхолдери – 36 600. Всього –   36 752 осіб.
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад:  залучені співробітники -;  залучені зовнішні стейкхолдери – 84 700. Всього –  84 700 осіб.
Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво: залучені співробітники -; залучені зовнішні стейкхолдери – 128 000 (за 5 років).  Всього – 128 000 осіб.
Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату: залучені співробітники -; залучені зовнішні стейкхолдери: 12 000 (за 2016-2017). Всього –   12 000 осіб.
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші: залучені співробітники -; залучені зовнішні стейкхолдери – . Всього – осіб.
Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути: залучені співробітники -35;  залучені зовнішні стейкхолдери – 1 000 000. Всього –   1000035 осіб.

Відповідність національним завданням і показникам Цілей сталого розвитку. Тільки третина програм і ініціатив з КСВ (22 із 63) відповідає національним завданням і показникам Цілей сталого розвитку:
Всі проекти і ініціативи, які були спрямовані на досягнення Цілі 4. Якісна освіта та Цілі 5. Гендерна рівність відповідають національним завданням і наступним показникам:
4.5.Збільшити поширеність серед населення знань і навичок, необхідних для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності (показник 4.5.1.Рівень участі дорослих та молоді у формальних та неформальних видах навчання та професійної підготовки за останні 4 тижні, % населення віком 15–70 років);
5.2. Знизити рівень гендерно зумовленого та домашнього насильства, забезпечити ефективне запобігання його проявам та своєчасну допомогу постраждалим (показник 5.2.2. Кількість звернень щодо насильства в сім’ї, тис.);
5.6.Розширити економічні можливості жінок (показник 5.6.3.Рівень зайнятості жінок віком 25–44 роки, які мають дітей віком 3–5 років, %).
20% проектів і ініціатив, які спрямовані на досягнення Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання відповідають наступним завданням і наступним показникам:
8.3.Підвищити рівень зайнятості населення (показник 8.3.1.Рівень зайнятості населення віком 20–64 роки, %);
8.6.Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки (показник 8.6.1.Кількість зайнятих працівників у суб’єктів середнього та малого підприємництва, млн осіб).
50% проектів і ініціатив, які спрямовані на досягнення Цілі 11. Сталий розвиток міст і громад відповідають національним цілям і наступним показникам:
11.5. Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання інноваційних технологій (показник 11.5.3. Сумарний обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно приведений до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, % до рівня 2015 року);
11.2.Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного планування та управління за участю громадськості (показник 11.2.1.Частка регіонів, що затвердили і впроваджують регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації, розроблені за участю громадськості, %).
50% проектів і ініціатив, які спрямовані на досягнення Цілі 12. Відповідальне споживання та виробництво відповідають національним цілям і показникам:
12.4 Сумарний обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно приведений до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, % до рівня 2015 року (показник 12.4.2. Частка спалених та утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів, %)
50% проектів і ініціатив, які спрямовані на досягнення Цілі 15. Захист та відновлення екосистем суші відповідають національним цілям і показникам:
5.2. Сприяти сталому управлінню лісами (показник 15.2.1 Лісистість території країни, %)
35% проектів і ініціатив, які спрямовані на досягнення Цілі 16. Мир, справедливість та сильні інститути відповідають національним цілям і показникам:
16.3. Підвищити рівень довіри до суду та забезпечити рівний доступ до правосуддя (показник 16.3.1.Рівень довіри громадян до суду, %);
16.6. Скоротити масштаби корупції (показник 16.6.1. показник сприйняття корупції в державному секторі з боку ділових кіл та експертів).
Не відповідають національним завданням і показникам ЦСР програми і ініціативи, спрямовані на досягнення Цілі 3. Міцне здоров’я і благополуччя, Цілі 10. Скорочення нерівності та Цілі 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату.
Показники результатів КСВ проектів та ініціатив. Здебільшого компанії використовують кількісні показники оцінювання результатів КСВ проектів та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку. Найбільш поширеними серед них індикатори витрат, процесу та обсягу:
• Кількість осіб, які отримали допомогу/скористалися послугою, осіб – 50 з 63 кейсів.
• Кількість залучених осіб, осіб – 24 з 63 кейсів.
• Кількість проведених заходів (лекцій, семінарів, волонтерських ініціатив тощо), одиниць – 18 з 63 кейсів.
• Кількість інвестованих коштів, грн. – 11 з 63 кейсів.
• Кількість зібраних/перерахованих коштів, грн – 8 з 63 кейсів.
Інструменти вимірювання КСВ проектів та ініціатив. Враховуючи категорії індикаторів вимірювання результативності КСВ проектів та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку, інструментами вимірювання здебільшого виступають списки осіб, які отримали допомогу або брали участь у різноманітних заходах і активностях (50 із 63 кейсів), фінансова звітність щодо виділених коштів або інвестованих у проект (19 із 63 кейсів).
Рекомендації:
1.  Компаніям потрібно узгодити спрямованість КСВ проектів й ініціатив з національними завданнями і показниками Цілей сталого розвитку ООН.
2. Українським компаніям потрібно більш активно ініціювати й реалізовувати КСВ проектів та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку ООН в сфері охорони довкілля (Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови; Ціль 7. Доступна та чиста енергія; Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво; Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату; Ціль 14. Збереження морських ресурсів; Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші).
3. Компанії можуть досягнути більш масштабного і більш ефективного результату КСВ проектів та ініціатив підвищив рівень партнерства, передусім з органами державної влади та іншими компаніями.
4. Ще одним з факторів підвищення ефективності КСВ проектів та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку ООН є залучення до їх реалізації співробітників та керівництва компанії.
5. Плануючи і реалізуючи КСВ проекти та ініціативи, спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку ООН, потрібно враховувати не тільки індикатори витрат, процесу та обсягу, а і передбачити індикатори результату та індикатори задоволення потреб цільових груп. Це дозволить виміряти якісні зміни, що відбулися після реалізації проектів.
6. З метою поширення найбільш ефективних і результативних КСВ практик проводити щомісячні зустрічі компаній, представників органів влади та НУО, ВНЗ з питань світового та національного досвіду досягнення Цілей сталого розвитку та можливості міжсекторальної співпраці.