• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Бібліотека КСВ / Звіт за результатами І Національного форуму “Бізнес і університети”

Звіт за результатами І Національного форуму “Бізнес і університети”

Цей звіт презентує основні теми та висновки презентацій, доповідей та дискусій І Національного Форуму «Бізнес і університети», який був організований Центром «Розвиток КСВ» у м. Києві 27 листопада 2013 року.

РЕЗЮМЕ
Партнерство бізнесу та університетів сьогодні є критично важливим для розвитку вітчизняної вищої освіти. В Україні зростає молодіжне безробіття, і, водночас, 20% роботодавців понад 2 місяці не можуть підібрати кваліфікований персонал. Баланс між якістю вищої освіти та реальними вимогами ринку праці наразі відсутній. Саме тому Центр «Розвиток КСВ», відповідно до своєї стратегії реалізації освітніх програм, створив платформу щорічного Національного Форуму «Бізнес і університети» з метою поєднати інтереси бізнесу та університетів, а також створити нові ефективні партнерства.
Місія Форуму – підвищити якість освіти в цілому. Планується, що в рамках щорічного Форуму відбуватиметься налагодження контактів та обговорення кращих практик ефективного партнерства бізнесу та університетів.
Завданнями Форуму є: збільшити кількість партнерств між ВНЗ та компаніями; сприяти обміну передовим світовим та вітчизняним досвідом співробітництва роботодавців та вищих навчальних закладів; переорієнтувати університети на формування у студентів компетенцій, які відповідають запитам ринку праці.
У рамках І Національного Форуму відбулося 4 панельні дискусії, 2 круглі столи та 3 секторальні сесії, на яких виступили 40 спікерів (4 з них – іноземні). У ході обговорення піднімалися проблеми: налагодження ефективного партнерства між бізнесом та університетами, шляхи збалансування очікувань роботодавців та вищих навчальних закладів щодо підготовки фахівців, STEM-освіти для інноваційного розвитку України. Також розглядались питання: чи навчають університети підприємництву, як повернути випускників до малих міст, чи виживуть університети в епоху онлайн-освіти.
На секторальних сесіях форуму були розглянуті найважливіші аспекти партнерства між вищими навчальними закладами та бізнесом у банківському, аграрному та ІТ-секторах. На сесії з аграрної освіти обговорювались проблеми недостатньої тривалості практики та застарілих знань у викладачів. Учасники сесії з фінансової освіти прийшли до висновку, що необхідно максимально ефективно поєднувати теоретичну базу з практичним досвідом, який можуть дати компанії. Не менш цікавою була сесія з ІТ-освіти, у рамках якої представники ІТ-бізнесу висловили розуміння того, що вищі навчальні заклади не встигають слідкувати за оновленнями ІТ-сфери, тому компанії створюють ІТ-академії та корпоративні університети.
За результатами дискусій учасники І Національного Форуму «Бізнес і університети» прийшли до таких основних висновків:

Державі необхідно розглядати університети як центри майбутнього економічного розвитку. Тому вищі навчальні заклади повинні отримати більшу автономію у своїй діяльності, у тому числі фінансову. Необхідно створити сприятливі умови та інфраструктуру для розвитку інноваційної діяльності в університетах.

Вищим навчальним закладам слід переходити до бізнес-моделі функціонування, позиціонувати себе як сервісну установу, споживачами послуг якої є не лише студенти, а й роботодавці.

Компанії повинні чітко формулювати замовлення вищим навчальним закладам замовлення на структуру та кваліфікаційний рівень фахівців. Безпосередньо впливати на якість підготовки, шляхом залучення до розробки базових освітніх документів (стандартів, нормативних програм, навчальних планів тощо).

Звіт за результатами І Національного форуму “Бізнес і університети”