• English
  • Ukrainian
  • Facebook
Головна / Новини / SYNGENTA ЗМІНЮЄ ПІДХОДИ ВЕДЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

SYNGENTA ЗМІНЮЄ ПІДХОДИ ВЕДЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

На Київщині реалізують проекти із безпечного використання пестицидів, збереження корисних комах та зменшення водної ерозії

На близько 300 га сільгоспугідь ФГ «Широкоступ» Кагарлицького р-ну Київської обл. компанія Syngenta спільно з науковцями та спеціалістами господарства реалізує низку проектів, спрямованих на втілення рішень сталого розвитку у сільському господарстві в рамках глобальної програми The Good Growth Plan (План успішного зростання).

Принципи ведення сільського господарства змінюються під впливом потреб споживачів та їхніх сподівань щодо сільськогосподарських технологій. Споживачі очікують від аграрного виробництва не лише якісних продуктів, а й бережливого ставлення до навколишнього середовища. Водночас агровиробники мають підвищувати свою ефективність, аби залишатися прибутковими. Сьогодні спостерігається беззаперечний попит на інновації та активні заходи, що допоможуть впоратися з цими викликами в такий спосіб, щоб і аграрії, і споживачі залишилися задоволені, а довкілля не зазнало негативного впливу.

Syngenta націлена на впровадження інноваційних підходів до ведення аграрного виробництва, спрямованих на подальше удосконалення технологій вирощування та захисту сільськогосподарських культур, а також на пошук вирішення проблем, які охоплюють екологічну, соціальну й економічну сфери. Такі підходи реалізуються в трьох напрямах:

Інноваційна діяльність в інтересах суспільства і природи. Суспільні погляди та екологічні потреби водночас із задоволенням запитів аграріїв дедалі частіше стають рушійною силою інновацій. Нові продукти розроблятимуться з урахуванням принципів сталості.

Прагнення до зниження залишкового вмісту ЗЗР у сільськогосподарській продукції та навколишньому середовищі. Syngenta  продовжує роботу над подальшим зниженням залишкового вмісту ЗЗР у сільгосппродукції без будь-яких негативних наслідків для врожайності та до того ж, як і раніше, піклується про підвищення родючості ґрунтів і запобігатиме їх ерозії.

Інвестиції у ті сфери, які є найважливішими для аграріїв і довкілля. Syngenta має намір співпрацювати з сільгоспвиробниками, науковцями та захисниками навколишнього середовища з метою проведення досліджень і розробки сталих рішень. Ми будемо відкрито публікувати інформацію про хід інвестиційної діяльності та її результати.

Спільний проект із ФГ «Широкоступ» із залученням провідних науковців профільних інститутів спрямований на конструктивне вирішення кількох важливих для господарства та всього аграрного виробництва проблем: зупинення активних ерозійних процесів на орних землях, відновлення рівня їх родючості, зменшення забруднення навколишнього середовища пестицидами, збереження й примноження видового біорізноманіття довкілля шляхом створення мікрозаказників для корисних комах й ентомофагів.

Головна ідея проекту — за допомогою доступних прийомів і заходів довести можливість і ефективність сталого розвитку на орних землях аграрного господарства. На думку фундатора проекту Олександра Зозулі, канд. біологічних наук, керівника групи регіональних технічних експертів компанії Syngenta в Україні, такі системні заходи протистояння ерозійним процесам відновлюють родючість орних земель, покращують біорізноманіття та зменшують пестицидне навантаження на навколишнє середовища і можуть здійснюватися будь-яким господарством власними силами і за прийнятних фінансових витрат.

«Наше господарство відносно невелике, обробляє близько 3 тис. га. Переважна частина площ орних земель розміщена на рівнинній місцевості й лише два поля мають схили різної крутизни. На таких ерозійно небезпечних полях разом із компанією Syngenta та науковцями України ми здійснили комплекс заходів. Внаслідок цього зменшилися втрати органічної речовини, збільшилися накопичення вологи у ґрунті й урожайність культур, що вирощуються», — розповів Олександр Широкоступ, власник ФГ «Широкоступ», кандидат с.-г. наук.

«Будь-який схил — потенційна загроза водної або вітрової ерозії орного шару. Будуть такі процеси руйнування активними чи ні, залежить саме від діяльності людини, — наголосив науковий консультант проекту Олександр Іващенко, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник ІБКЦБ НААН. — Порівняння отриманих результатів агрохімічних аналізів з показниками вмісту гумусу в орному шарі довели присутність позитивної тенденції змін, які є наслідком зменшення рівня поверхневого змиву, зниження інтенсивності ерозійних процесів на площі поля та підвищення рівня гумусу. Процеси водної ерозії на схилах дослідних полів втратили свою активність».

Вже після перших років успішної реалізації програми «План успішного зростання» її розширили і доповнили ще однією важливою складовою оздоровлення довкілля, а саме: формуванням мікрозаказника передусім для приваблення, збереження і розповсюдження корисних для людини комах. Особливо цінними є одинокі дикі бджоли, джмелі, ентомофаги та інші. Деякі з них є унікальними для запилення культур, наприклад люцерни, яку не може запилювати свійська бджола. Для існування корисних комах потрібні ділянки, де вони зможуть харчуватися, розмножуватися та почувати себе в безпеці.

«За останні 15 років Syngenta ініціювала 4 глобальні програми зі збереження здоров’я комах-запилювачів, — розповів Крістіан Шлаттер, керівник відділу захисту насіння компанії Syngenta в Україні, Казахстані, Білорусі. — Програма Operation Pollinator (Операція «Запилювач») — масштабна ініціатива, яка допомагає відновити популяції комах-запилювачів у різних кліматичних зонах Європи та Північної Америки. Метою програми є збільшення площ вирощування нектароносних квітів на некультивованих дільниках, що забезпечує кормову базу для корисних комах та проживання малих ссавців і птахів».

Науковий консультант проекту Михайло Філатов, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б. Литвинова факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва, вважає, що такі проекти дозволяють залишати місця, де комахи могли б вижити при активній господарській діяльності людини. «У результаті розорювання полів зменшилася площа для проживання комах та павуків, — наголошує науковець. — Підвищення кількості комах-запилювачів сприяє збільшенню врожайності. Серед комах зустрічаються паразити-хижаки, які є природними регуляторами чисельності шкідників сільського господарства. Якщо такі ділянки розмістити біля полів — вони стануть свого роду резерваторами. У мікрозаказниках ми використовуємо приманкові штучні гніздування, де комахи можуть знайти місце для свого проживання, що різко збільшує їхню кількість. Такі ділянки є хоча й незначним, проте важливим внеском у збереження біорізноманіття».

Третім напрямом програми «План успішного зростання» у ФГ «Широкоступ» стало впровадження заходів зі зменшення пестицидного навантаження на навколишнє середовище та більш ефективного використання ЗЗР. «Залишки робочого розчину виливаються не в ґрунт, а в спеціальний випаровувач — резервуар, покритий спеціальною плівкою, яка знімається. Під дією сонячного проміння вода випаровується, а залишки пестицидів зостаються на дні плівки. Після того як відбулося випаровування води, плівка з залишками здається на утилізацію спеціальній службі», — розповів Степан Деркач, менеджер з технологій внесення продуктів компанії Syngenta в Україні.

З 2003 року Syngenta в кооперації з американською компанією Hypro розробляє спеціальні розпилювачі для обприскувачів, при розробці яких 40 % технологій було зосереджено на антизнесенні. У компанії також впровадили сервіс з налаштування обприскувачів та навчання робочого персоналу правилам внесення засобів захисту рослин.

______________

Про Syngenta

Syngenta — це одна з провідних аграрних компаній світу, яка допомагає безпечно годувати людство, піклуючись водночас про нашу планету. Наша мета — покращити екологічну та економічну стабільність, якість та безпеку сільського господарства, застосовуючи надбання науки світового рівня та інноваційні рішення для захисту рослин. Наші технології дозволяють мільйонам фермерів у всьому світі краще використовувати обмежені сільськогосподарські ресурси. 28 000 людей у більш ніж 90 країнах світу працюють над тим, щоб вдосконалити  вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки партнерству, співпраці та Плану успішного зростання ми прагнемо покращити продуктивність сільського господарства, зберегти родючі землі від деградації, сприяти підвищенню біорозмаїття та відродженню сільських громад. Щоб дізнатися більше, будь ласка, зайдіть на: www.syngenta.com та www.goodgrowthplan.com. Приєднуйтесь до нас у Twitter® www.twitter.com/Syngenta та www.twitter.com/SyngentaUS